Tervezze meg kirándulásait
Magyarország legnagyobb turisztikai adatbázisával!
 • Kirándulásaidhoz keress programokat, éttermeket, látnivalókat, szállásokat  egy helyen.
 • A Fizetés opcióval rendelkező szállásoknál fizethetsz SZÉP kártyával okos telefonon is.
 • A HOL mezőben tájegységekre, megyékre, vagy akár településre is kereshetsz távolság szerint
 • A MIT mezőbe keress bármire, ami érdekel pl. program, szállás, horgásztó, vagy szállás neve. Találatnak mutatjuk az összes tartalmat, amelyikben a keresett szó szerepel.

 • A MIT mezőbe írt, vesszővel elválasztott szavakat külön-külön keressük, vessző nélkül egyben
 • A térképes nézetnél egy nagyítási szint után már a térképrészlet összes találata megjelenik
 • Amennyiben a kereső üres, úgy a programokat keressük le egy évre előre.
1/7
 • Nincs a kért paramértereknek megfelelő találat.

Közzétéve: 2013.07.12. Fri, 18:45, Szerző: Vidékjáró

ÁSZF

________________________________________________________________________
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

az egyrészről

VIDÉKJÁRÓ KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ KFT. (Magyarországon jogszabályszerűen bejegyzett és működő gazdasági társaság, székhelye: 1161 Budapest, Thököly u 56., cégjegyzékszáma: 01-09-172521, adószám: 24330837-2-42, képviseli: Csizmadia Gábor ügyvezető), mint tárhely szolgáltató és a jelen Honlap, mint weboldal üzemeltető (a továbbiakban a „Rendszergazda”),

másrészről

a;HONLAPON SZOLGÁLTATÁST MEGJELENTETŐ TERMÉSZETES VAGY JOGI SZEMÉLY, mint megrendelő (a továbbiakban a „Szolgáltató”)
(Rendszergazda és Szolgáltató a továbbiakban együttesen a „Felek”) között létrejövő

VILÁGHÁLÓ-PORTÁL SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉSHEZ ________________________________________________________________________

A Honlap használata során  a regisztrált Szolgáltatók jogosultak a szolgáltatások igénybevételéhez szükséges információkat feltöltetni. A feltöltött információk vonatkozásában az érintett Szolgáltató lemond valamennyi szerzői, rendelkezési és egyéb jogáról, azokat a Rendszergazda a vonatkozó jogszabályi rendelkezések betartása mellett korlátozás nélkül felhasználhatja.

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
 1. Fogalom-meghatározások:
Az alábbi nagybetűs fogalmakat a Szerződés alkalmazásában az alábbi meghatározások szerint kell értelmezni:
Adminisztrációs Felület” a Honlapnak azon része, amelyen Szolgáltató önállóan, saját felelősségére feltölti adatait a Szolgáltatás megismertetésére, Vendégek tájékoztatása céljából;
Alapszolgáltatások” a Rendszergazda által a Szolgáltató részére nyújtott, a jelen Általános Szerződési Feltételek 4-5. pontjában megjelölt szolgáltatások;
Honlap”: a  Rendszergazda tulajdonában álló, a Rendszergazda által fejlesztett és üzemeltetett www.videkjaro.hu honlap (a továbbiakban a „Honlap”)
Szerződés” a Rendszergazda és a Szolgáltató között létrejött Világháló-portál Szolgáltatási Szerződés, amely akként jön létre, hogy a megfelelő műszaki infrastruktúrával, internethozzáféréssel, saját e-mail címmel és jelszóval rendelkező Szolgáltató a Honlapon saját adatait szerződéskötés szándékával regisztrálja és a Szerződés szerves részét képező jelen Általános Szerződési Feltételek Honlapon történő elfogadásával megerősíti, hogy a Rendszergazda szolgáltatásait igénybe kívánja venni, a szolgáltatások igénybevételének feltételeit részletesen megismerte és elfogadta (a Szerződés érvényes és hatályos létrejöttéhez Felek további eljárása, jogcselekményeik, okirati forma, más személy, hatóság vagy szerv jóváhagyása, iktatása vagy más eljárás nem szükséges);
Szolgáltatás” a Szolgáltató által kínált saját, vagy más jogon értékesítésre kínált rendezvény, szálláshely, program, szolgáltatás vagy szórakozási lehetőség, valamennyi ahhoz kapcsolódó szolgáltatással együtt (ha van ilyen);
Országos Rendszer”: a Honlapon keresztül elérhető, a Rendszergazda által kifejlesztett valós idejű vagy manuális visszaigazolással működő Szolgáltatás-Országos Rendszer és annak társult weboldalai, amelyek fölött a Rendszergazda saját jogon, vagy külön megállapodás alapján rendelkezési joggal bír;
„Egyéb Szolgáltatások” a Rendszergazda által a Szolgáltató részére nyújtott, a jelen Általános Szerződési Feltételek 6. pontjában megjelölt szolgáltatások;
Vendég”: az a természetes vagy jogi személy, aki az Országos Rendszert valamely Szolgáltatásra vonatkozó tájékoztatás, vagy ajánlatkérés és/vagy Szolgáltatás lefoglalása és/vagy online fizetés céljából igénybe vette.

 1. A Szerződés tárgya:
A Szerződés tárgya a Felek együttműködésének, jogainak és kötelezettségeinek szabályozása és az Országos Rendszer igénybevétele feltételeinek rögzítése.

 1. A Szerződés célja:
A Szerződés célja, hogy a Felek között olyan, kiegyensúlyozott, kölcsönösen előnyös jogviszonyt hozzon létre, amely a Szerződés részét képező jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel is biztosítja
 1. a Szolgáltatás Honlapon történő megjelenését,
 2. az Országos Rendszerbe valamely Szolgáltatás igénybevételére beérkező ajánlatkérések Szolgáltató részére történő továbbítását, és
 3. az érvényes foglalások alapján Szolgáltató és Vendég között létrejött szerződések alapján keletkező egyes kötelezettségek betartását.

A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:
A Honlap Alapszolgáltatásai
 1. A Rendszergazda köteles az Országos Rendszerben (a Szolgáltató által a Honlapon található Adminisztrációs Felületre szabályszerűen feltöltött adatok alapján) a Szolgáltatást a Vendégek számára hozzáférhetően megjeleníteni. Adatfeltöltése során Szolgáltató köteles a személyiségi jogok tiszteletben tartására.
 2. A Rendszergazda köteles a jelen Általános Szerződési Feltételek alábbi 10.-14. pontjaiban meghatározott módon és feltételekkel az Országos Rendszeren keresztül érkező ajánlatkéréseket a Szolgáltató részére továbbítani és a foglalásokat regisztrálni.

A Honlap által Szolgáltatóknak nyújtott Egyéb Szolgáltatások
 1. Szolgáltató a Honlapon Egyéb Szolgáltatásokat (hirdetési felület, kiemelt hirdetés, idegen nyelvű megjelenés, online fizetési módok stb.) a Rendszergazdával kötött külön megállapodás alapján jogosult igénybevenni, a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozó rendelkezései szerint. Szolgáltató többletszolgáltatás igénybevételére külön térítés ellenében jogosult, az ilyen szolgáltatások mindenkori ára a jelen Általános Szerződési Feltételek aktuális 1. sz. Mellékletben (Díjtáblázat) külön feltüntetésre kerül és megrendeléséhez külön igénylés szükséges.
 2. A Rendszergazda a Szolgáltató által kínált Szolgáltatások tekintetében nem szerződő fél, és a Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó jogviszony kizárólag a Vendég és a Szolgáltató között jön, illetve jöhet létre. Rendszergazda jogosult továbbá tájékoztatást nyújtani a Honlapon a Felek közötti jogviszonyból fakadó felelősségi kérdések tekintetében is annyiban, amennyiben esetleges érintettsége ezt szükségessé teszi.
Vendégvélemények regisztrációja
 1. A Rendszergazda jogosult bármely, az Országos Rendszerben megjelenő Szolgáltatásról a Vendégek véleményét mind pontozásos rendszerű, mind szöveges online kérdőív kitöltésével kikérni, és azt a Szolgáltató által kínált szolgáltatások minőségi színvonalának megismertetése céljából a Honlapon közzétenni.Közösségi oldalak mint pl. Facebook hozzászólásai elérhetőek a Szolgáltatások tekintetében, és az ott megjelenő véleményekért illetve Vendégek véleményeinek közlése által okozott következményi károkért (forgalomcsökkenés stb.) Rendszergazda kizárja felelősségét.
 2. Szolgáltató tudomásul veszi, hogy a szolgáltatásait negatívan minősítő Vendégek véleményeinek közlése által okozott következményi károkért (forgalomcsökkenés stb.) Rendszergazda kizárja felelősségét. Rendszergazda önállóan is jogosult eltávolítani a Honlapról olyan szöveges véleményt amelynek tartalma durva, trágár, obszcén vagy nyilvánvalóan sérti az emberi méltóságot, vagy más módon bűncselekményt valósíhat meg, vagy jogosult eljárni a Facebook közösségi média felé az eltávolításért.

AZ ORSZÁGOS RENDSZER MŰKÖDÉSE
Ajánlatkérések visszaigazolása, Foglalások
 1. Az Országos Rendszert a Honlapon megjelenő felhasználási szabályok betartásával korlátozás nélkül bárki használhatja, azon ajánlatot kérhet vagy foglalást kezdeményezhet. Amennyiben bármely, Honlapra látogató személy a Szolgáltató adataihoz rendelt anonym e-mailcímre Szolgáltatás igénybevételére vonatkozó ajánlatot (foglalás) tesz, úgy Rendszergazda a foglalásról és a Vendég adatairól e-mail-ben, és Szolgáltató regisztrált előzetes hozzájárulása alapján Szolgáltató költségére sms-en, vagy telefonon keresztül értesíti a Szolgáltatót. Az ilyen értesítés térítés ellenében történik, amelynek mindenkori mértékét a jelen Általános Szerződési Feltételek aktuális 1. sz. melléklete (Díjtáblázat) tartalmazza.
 2. Amennyiben Szolgáltató visszaigazolással működő (manuális) rendszert választ, Szolgáltató köteles minden, az Országos Rendszeren keresztül hozzá beérkezett megkeresésre (amely leginkább, de nem kizárólagosan ajánlatkérés, Szolgáltatás foglalás vagy csomagfoglalás) az annak megérkezésétől számított 1 (egy) munkanapon belül visszaigazolást küldeni. Amennyiben Szolgáltató ezen kötelezettségét elmulasztja tejlesíteni, úgy a Rendszergazda jogosult a megkeresést automatikusan törölni és a Vendég részére más Szolgáltatásokat kiajánlani.
 3. Szolgáltatást értékesítő Szolgáltató elfogadja, hogy az Országos Rendszerben e-mail címe, telefonszáma, honlapja és szolgáltatásaira vonatkozó egyéb információ csak a Szolgáltatásra történt foglalást követően kerülhet kiadásra. Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa kínált Szolgáltatás, és csomagajánlat vonatkozásában az Országos Rendszeren keresztül érkezett foglalást kizárólag az Országos Rendszeren keresztül fogadja el. Szolgáltatást értékesítő Szolgáltató köteles tartózkodni attól, hogy az Adminisztrációs Felületen vagy a belső üzenetváltások (ajánlatkérések) alkalmával megjeleníti kapcsolatfelvételre alkalmas elérhetőségét, valamint attól is, hogy bármely más módon lehetővé teszi azt, hogy vele a Vendég közvetlenül (az Országos Rendszeren kívül) kapcsolatba lépjen. Ezen rendelkezések be nem tartása a Szerződés kiemelten súlyos megszegésének minősül, amely esetre Rendszergazda fenntartja azon jogát, hogy a körülmények kivizsgálását követően a Szerződést azonnali hatállyal, egyoldalúan felmondja, és Szolgáltatót törölje  az Országos Rendszerből, továbbá, hogy kötbérként az Országos Rendszer megkerülésével létrejött, teljesült foglalás után járó Jutalék kétszeres összegét követelje. Amennyiben az Országos Rendszer megkerülése tárgyában Felek között vita alakul ki, az alábbi 47. pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
 4. Rendszergazda jogosult az Adminisztrációs Felületen jelzett igény esetén Szolgáltatóval Szolgáltatás foglalás, csomagfoglalás ügyében (vagy más, az Országos Rendszer működéséhez egyébként szükséges információ beszerzése érdekében) telefon, sms- vagy más eszköz útján kapcsolatba lépni. Az ilyen, mobil-telekommunikációs eszközön keresztül történő értesítés Többletszolgáltatás, amelynek díjazását a jelen Általános Szerződési Feltételek 1. számú Melléklete(Díjtáblázat) tartalmazza.
 5. A Szolgáltatótól érkezett visszaigazolást a Rendszergazda az Országos Rendszeren keresztül (e-mail-ben) továbbítja a Vendég felé. Valós idejű foglalás esetén a Rendszergazda a visszaigazolást az Országos Rendszeren keresztül (e-mail-ben) azonnal továbbítja a Vendég felé.
A Vendég elállása
 1. Amennyiben a Vendég a lefoglalt Szolgáltatás tervezett igénybevétele előtt a foglalást lemondja, úgy a Szolgáltató által ilyen esetekre saját hatáskörben meghatározott kötbér alkalmazásától függetlenül Szolgáltató a Vendég lemondásának kézhezvételét követő 1 (egy) munkanapon belül köteles az Adminisztrációs Felületen a foglalást (indokolással) törölni, ellenkező esetben a Szolgáltatás elfoglaltnak minősül és Szolgáltató jutalékfizetési kötelezettsége beáll.
A Vendég szerződésszegése
 1. Amennyiben a Vendég a lefoglalt Szolgáltatást esedékességkor a foglalás előzetes lemondása nélkül bármely okból nem veszi igénybe (pl. a lefoglalt szálláshelyet nem foglalja el), úgy Szolgáltató a Szolgáltatás elfoglalásának esedékességét követő 1 (egy) munkanapon belül köteles az Adminisztrációs Felületen a foglalást (indokolással) törölni. Amennyiben Szolgáltató ezen kötelezettségét elmulasztja, a Szolgáltatás „igénybe vettnek” minősül és Szolgáltató jutalékfizetési kötelezettsége beáll.
 2. Felek közös érdekében a Rendszergazda a Szolgáltatást igénybe vevő-, de fizetési kötelezettségét szándékosan vagy gondatlanságból (önhibájából vagy felróhatóan) nem teljesítő Vendég számára a Szolgáltató értesítése alapján az Országos Rendszerben Szolgáltatás foglalás kezdeményezését megtilthatja.
A Szolgáltató szerződésszegése
 1. Amennyiben a Szolgáltató a Szolgáltatás sikeres lefoglalása ellenére a lefoglalt Szolgáltatást a Vendég részére bármely okból mégsem tudja szolgáltatni, úgy, amennyiben ez a Szolgáltatás jellegéből adódóan lehetséges, köteles a Vendég költségén (ráfizetés nélkül) helyettesítő szolgáltatásként legalább ugyanolyan színvonalú Szolgáltatást biztosítani és az esetleges árkülönbözetet saját költségén megtéríteni. Amennyiben a helyettesítés nem lehetséges, és a Vendég előzetesen fizetett a Szolgáltatásért, akkor Szolgáltató köteles azt Vendég részére visszatéríteni.
Technikai feltételek folyamatos biztosítása
 1. A Szolgáltató köteles az érdekkörében felmerült, a szerződésszerű teljesítést kizáró vagy korlátozó technikai nehézségeiről – így különösen az internetkapcsolat tartós, vagy időszakos (várhatóan 1 (egy) munkanapot meghaladó) hiányáról-, továbbá más, a rendszer rendeltetésszerű igénybevételét akadályozó tényező felmerüléséről a Rendszergazdát haladéktalanul tájékoztatni.
 2. Mind Szolgáltató, mind Vendég tudomásul veszi azt, hogy a Honlap elérhetőségét. a Rendszergazdával szerződésben álló szerverüzemeltető által vállalt rendelkezésre állási idő (99,8%) alapvetően befolyásolja, valamint azt is, hogy az Országos Rendszer valamint a Honlap a szerver karbantartása, javítása, meghibásodása stb. (be nem határolt, saját jogon elszenvedett rendszerhiba miatti állásidő) esetén korlátozottan vagy ideiglenesen egyáltalán nem elérhető. Az ilyen adatforgalom-kiesésekért Rendszergazda felelősségét kizárja. Mind Szolgáltató, mind Vendég tudomásul veszi, hogy a Honlap bizonyos szolgáltatásai, úgymint értesítési e-mail és sms üzenetek küldése, online fiztési modulok Rendszergazdával szerződésben álló üzemeltetők szolgáltatásának függvénye, ezért ezen szolgáltatások kimaradásáért, hibás teljesítéséért Rendszergazda mindennemű felelősségét kizárja. Rendszergazdával szerződésben álló Rendszergazda egyéb okra visszavezethető, a Szerződésben vállalt kötelezettségeinek teljesítésével kapcsolatos kifogásait Szolgáltató a Honlapon megadott módon a Rendszergazda részére megküldött elektronikus vagy a Vidékjáró részére megküldött postai levélben közölheti. Szolgáltató a Rendszergazdával szemben szavatossági igényét hibás teljesítés esetén a Ptk. 305-311/A §-ában foglaltakban megfelelően gyakorolhatja.

ÁRGARANCIA
 1. A Szolgáltató sem más internetes honlapján, sem saját weboldalán, sem személyes közlés útján vagy más egyéb forrásban nem adhat meg az Országos Rendszerben feltüntetett árainál alacsonyabb árat, illetve köteles minden más felületen feltüntetett árengedményét az Országos Rendszerben is feltüntetni. Szolgáltató tudomásul veszi azt, hogy a Jutalékot minden esetben az Országos Rendszerben feltüntetett árai után tartozik Rendszergazdának megfizetni. Ezen rendelkezések be nem tartása a Szerződés kiemelten súlyos megszegésének minősül, amely esetre Rendszergazda fenntartja azon jogát, hogy a körülmények kivizsgálását követően a Szerződést azonnali hatállyal, egyoldalúan felmondja, és Szolgáltatót törölje a az Országos Rendszerből. Amennyiben az Árgarancia tárgyában Felek között vita alakul ki, az alábbi 47. pont rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

JUTALÉK, DÍJAK ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEK
 1. A Szolgáltató az Alapszolgáltatások ellenértékeként jutalékot fizet Rendszergazdának, amelynek mértéke jelen Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Mellékletében (Díjtáblázat) kerül meghatározásra, továbbiakban a „Jutalék”). Rendszergazda elfogadja, hogy Szolgáltató Jutalékot csak a ténylegesen igénybe vett vagy a jelen Általános Szerződési Feltételek vonatkozó rendelkezése szerint „igénybe vettnek” minősülő Szolgáltatás után fizet.
 2. A Szolgáltató a Egyéb Szolgáltatások ellenértékeként tételenként díjat fizet Rendszergazdának (továbbiakban a „Díjtételek”) amelynek mértéke jelen Általános Szerződési Feltételek 1. sz. Mellékletében (Díjtáblázat) kerül meghatározásra.
 3. Amennyiben Szolgáltató a Szerződés alapján lejárt és esedékes fizetési kötelezettségének teljesítését bármely okból, amelyért felelős, határidőben nem teljesíti, úgy Rendszergazda köteles Szolgáltatót írásban (e-mail), a következményekre figyelmeztetéssel a teljesítésre felszólítani. Amennyiben Szolgáltató a felszólítás ellenére, annak kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül fizetési kötelezettségének nem tesz eleget és a követelést érdemben nem vitatja, úgy Rendszergazda jogosult a Szolgáltatás megjelenítését a Honlapon automatikusan felfüggeszteni és Szolgáltatót az Országos Rendszerből törölni. Amennyiben Szolgáltató a követelést érdemben vitatja, a vita eldöntése érdekében a jelen Általános Szerződési Feltételek 47. pontjában meghatározott módon kell eljárni.
 4. A Rendszergazda az általa közvetített foglalások után esedékes Jutalékáról, és más Díjtételekről – havonta számlát küld. Amennyiben a Jutalék és más Díjtételek összértéke adott hónapban nem éri el az 10.000,-Ft-ot-, úgy Rendszergazda jogosult a Jutalék együttes összegeit évente 2 (kettő) alkalommal összesíteni és kiszámlázni Szolgáltató felé. Ilyen esetben a számlán feltüntetett teljesítés dátuma a számla kiállításának dátumával fog egyezni.
 5. A Szolgáltató a Rendszergazda által szabályszerűen kiállított számlát az azon feltüntetett fizetési határidőig és bankszámlára utalással köteles kiegyenlíteni, annak elmulasztása esetén a Rendszergazda a mindenkor hatályos Polgári Törvénykönyvben megállapított mértékű késedelmi kamatot számíthatja fel. A késve fizetett számlák vonatkozásában felmerülő további igazolt költségek (adminisztráció-, telefon és postaköltség stb.) a Szolgáltatót terhelik.
 6. Rendszergazda fenntartja az elektronikus számla küldésének jogát, azonban Szolgáltató kifejezett kérelmére a számlát köteles, a jelen Általános Szerződési Feltételek aktuális1. sz. Mellékletében (Díjtáblázat) megjelölt térítés ellenében postai úton is megküldeni.

ADAT-, ÉS TITOKVÉDELEM, SZEMÉLYISÉGI JOGOK VÉDELME:
 1. A Felek a hatályos jogszabályok és a Honlapon elhelyezett ”Honlap és Országos Rendszer szerzői jogi tájékoztató és adatkezelési szabályok” előírásainak megfelelően – az alábbi 30. pontban meghatározottak kivételével - üzleti titokként kezelnek minden, tevékenységükből származó tényt, információt, adatot, megoldást, amely jelen jogviszony vonatkozásában tudomásukra jut, és nem tartozik a Vendégek vagy más harmadik személyek számára hozzáférhetővé tett nyilvános adatok körébe. Ezek jogosulatlan harmadik személy részére történő hozzáférhetővé tétele üzleti titoksértésnek minősül. Ezen rendelkezések hatálya kiterjed a bármelyik féllel munkaviszonyban, vállalkozási-, megbízási vagy más jogviszonyban álló harmadik személyekre is.
 2. Nem minősül üzleti titoksértésnek a jelen Általános Szerződési Feltételek 8. pontjában meghatározott - a Rendszergazda által a Vendégek, illetve általában a Honlap látogatóinak részére nyújtott tájékoztatása.
 3. A Szolgáltató köteles a Honlapon rendelkezésére bocsátott Adminisztrációs Felületen saját adatait a valóságnak megfelelő feltüntetni, és teljes felelősséggel szavatol a Honlapon szereplő és az Országos Rendszerben megjelenő adatok valódiságáért és hatályosságáért. Szolgáltató saját érdekében és fenti szavatossági kötelezettsége alapján jogosult és köteles az adataiban bekövetkező változásokat haladéktalanul módosítani az Adminisztrációs Felületen, az ennek elmaradásából eredő károk vonatkozásában Rendszergazda felelősségét kizárja.
 4. Amennyiben egy Szolgáltató más Szolgáltató adatait jeleníti meg, akkor ezen Szolgáltatónak rendelkeznie kell az eredeti tartalomtulajdonos engedélyével annak tartalmának megjelenítéséhez, és Rendszergazdát ezzel kapcsolatban semmilyen felelősség nem terheli.
 5. A Rendszergazda köteles a tőle elvárható gondossággal eljárni és biztosítani, hogy illetéktelen személy a Szolgáltató által feltöltött nyilvános adatok tartalmát módosítani ne tudja. A Rendszergazda jogosult a Szolgáltató IP címét és egyéb technikai adatait rögzíteni és tárolni a rendszerében.

FELELŐSSÉG, SZAVATOSSÁGI IGÉNYEK:

 1. A Rendszergazda a Honlap és/vagy az Országos Rendszer működésének vonatkozásábaneredményfelelősséggel a Szolgáltató felé nem tartozik. Amennyiben a Szolgáltató megítélése szerint a Szolgáltatás vonatkozásában nem, vagy nem megfelelő számban érkezik foglalás, a Rendszergazda szerződésszerű teljesítése esetén a Szolgáltatót semmilyen jogcímen kártérítés nem illeti meg.
 2. A Rendszergazda nem felel azért, ha valamely Szolgáltatás az Országos Rendszerben nem jelenik meg vagy tévesen jelenik meg, amennyiben ez a Szolgáltató által szolgáltatott hibás vagy hiányos adatok következménye.
 3. A Rendszergazda nem felelős a Vendég által a Szolgáltatónak okozott károkért, így különösen a Szolgáltatás tényleges igénybevételének elmaradásáért, továbbá a Szolgáltatás használatával kapcsolatban Szolgáltató által megszabott egyéb feltételek megsértéséért.
 4. A Rendszergazda nem felelős a Vendég, vagy más harmadik személy által Szolgáltatóval szemben támasztott - akár a Szolgáltatás tulajdonságainak a Szolgáltató által feltöltött adatoktól való eltérése, akár a feltöltött adatok valóságtartalma miatt - a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan érvényesíteni kívánt igényéért.
 5. Foglalható Szolgáltatás esetén, Vendégek hiteles tájékoztatása érdekében Szolgáltatónak a foglaltsági naptárat vezetnie kell. A foglaltsági naptár nem megfelelő vezetése miatti második alkalommal történő foglalás elutasítás esetén Rendszergazdának joga van az esetet kivizsgálni, és indokolt esetben a Szolgáltató megjelentését 3 (három) hónapra felfüggeszteni.
 6. Rendszergazdának joga van adott Szolgáltató esetén a Szolgáltatáshoz kapcsolódó minősítési besorolását (nem kizárólagosan védjegyét), illetve ennek hiányát Vendég hitelesebb tájékoztatása érdekében feltüntetni. Vendég esetleges panaszát Rendszergazda a minősítési besorolást végző szervezet felé jogosult továbbítani.


 7. A SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA, MEGSZŰNÉSE:
 8. A Rendszergazda az Általános Szerződési Feltételeket a Ptk. 205/A. § (1) és 205/B (2) bekezdése értelmében – a jogszabályi rendelkezések betartásával – szükség esetén egyoldalúan is jogosult módosítani, azonban erről köteles Szolgáltatót haladéktalanul, a Honlapon és külön e-mailben is értesíteni és a módosítás elfogadása tárgyában nyilatkozattételre felhívni. Amennyiben a Szolgáltató a felhívásra annak kézhezvételét követő 15 (tizenöt) napon belül nem nyilatkozik, úgy az Általános Szerződési Feltételek Rendszergazda által történt módosítását Szolgáltató által elfogadottnak kell tekinteni. Szolgáltató kifejezetten elfogadja azt, hogy Rendszergazda anélkül is jogosult a jelen Általános Szerződési Feltételek aktuális 1. sz. Melléklete (Díjtételek) rendelkezéseit egyoldalúan módosítani, hogy a módosítás elfogadása tárgyában Szolgáltatót nyilatkozattételre felhívja, feltéve, hogy módosítási szándékáról Rendszergazda a Honlapon és külön e-mailben is értesítette Szolgáltatót.
 9. Amennyiben Szolgáltató az Általános Szerződési Feltételektől el kíván térni, úgy azt írásban jogosult a Rendszergazda részére jelezni, és azt mint szerződésmódosításra irányuló ajánlatot kell értelmezni.
 10. A Szerződés megszűnik a felek közös megegyezésével, rendes felmondással, rendkívüli felmondással (bármely félnek a Szerződést súlyosan sértő eljárása miatt), továbbá - az irányadó jogszabályokban meghatározott esetekben és feltételekkel - elállással. Amennyiben a Szerződés külön megállapodás alapján határozott időre jött létre, úgy megszűnik a határozott időtartam lejártával is.
 11. A Felek egyoldalú írásbeli nyilatkozattal 15 (tizenöt) napos felmondási idővel indokolás nélkül, a Szerződést – elektronikus úton is – megszüntethetik. Rendszergazda jogosult a Szerződést felmondani akkor is, ha Szolgáltató a jelen Általános Szerződési Feltételek módosítását bármely okból nem fogadja el.
 12. A Felek a Szerződés megszűnésekor egymással elszámolnak, a Szerződés megszüntetése a már érvényes foglalásokat és a teljesedésben lévő Szolgáltatás-értékesítési ügyleteket nem érintheti, a Vendégek jogaira hátrányos következménnyel nem járhat.

  PROMÓCIÓ:
 13. A Honlap tartalmazhat olyan kapcsolódási pontokat (ún. hyperlinkek vagy hiperhivatkozások), amelyek más internetes honlapokhoz nyújtanak automatikus kapcsolódási lehetőséget, vagy más internetes honlapok tartalmazhatnak ilyen kapcsolódási pontokat a Honlaphoz (a továbbiakban együttesen a „Kapcsolódó Honlapok”). A Kapcsolódó Honlapok harmadik személyek tulajdonában, kezelésében állnak, ezek tartalmára, adatkezelési szabályaira stb. A Rendszergazdának befolyása nincsen. A Rendszergazda a Szolgáltató előzetes tájékoztatása mellett jogosult a Szolgáltató Szolgáltatását, vagy annak a az Országos Rendszerben regisztrált ajánlatát Kapcsolódó Honlapokon hirdetni mindaddig, amíg Szolgáltató a Rendszergazda részére küldött elektronikus levél formájában a Kapcsolódó Honlapon történő (további) megjelenését megtiltja.
 14. A Rendszergazda jogosult a Szolgáltató által megadott e-mail-címre saját és partnerei szolgáltatásairól promóciós- és reklámanyagokat küldeni mindaddig, amíg Szolgáltató a Honlapon keresztül, vagy a Rendszergazda részére küldött elektronikus levél formájában a további ilyen küldemények küldését megtiltja.

  HATÁLY, IRÁNYADÓ JOG
 15. A Szerződés határozatlan időre jön létre.
 16. Jelen Szerződésre a Magyar Köztársaság mindenkor érvényes és hatályos jogszabályainak, különösen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.

  ILLETÉKESSÉG
 17. Felek megállapodnak, hogy a közöttük felmerülő vitát megpróbálják elsősorban békésen rendezni, ennek eredménytelensége esetére a pertárgy értékétől függően kikötik a Polgári Perrendtartásól szóló 1952. évi III. tv. rendelkezései szerint meghatározott Bíróság kizárólagos illetékességét.

Budapest, 2013. július 1.

MELLÉKLETEK:
 1. sz. Melléklet - Díjtáblázat

Alapszolgáltatások díjai:
Visszaigazolásos szállásfoglalás jutalékának mértéke: 10 %
Valós idejű, szállásadói külön jóváhagyás nélküli foglalás jutalékának mértéke: 8 %

Egyéb szolgáltatások díjai:
SMS díj: 20 Ft + AFA/sms
Telefonhívás költsége: 35 Ft + AFA/perc
SZÉP kártya online fizetés: 0 Ft (SZÉP kártya kibocsátó Rendszergazdától függetlenül számít fel díjat Szolgáltató felé)
Bankkártya online fizetés: 0 Ft (Bankkártya kibocsátó Rendszergazdától függetlenül számít fel díjat Szolgáltató felé)
Dokumentum postai úton történő elküldése: 200 Ft